ca-ESes-ES

CURSOS DE CUINA DE PRODUCTE DE TEMPORADA

ANYELL I PORC NEGRE D’EIVISSA, UN PATRIMONI VIU

És un curs gratuït dirigit a cuiners professionals, estudiants de cuina acreditats del Grau Mitjà de FP Cuina i Gastronomia i públic general.

L’activitat consistirà en dos cursos amb inscripció independent, distribuïts de la següent forma:

1. Cuina del porc negre. Mes de febrer. 2 jornades per definir Visita guiada a una explotació ramadera. 3 hores.
Curs de cuina: 16:00-19:30
2. Cuina de l'anyell. Mes de març. 2 jornades per definir. Visita guiada a una explotació ramadera. 3 hores.
Curs de cuina: 16:00-19:30

El curs es realitzarà a les cuines del Centre de Formació Professional del SOIB de Blancadona i s’oferten 20 places amb prioritat a professionals i estudiants de cuina. Inscripció independent de cada curs.

Els dies dedicats a professionals, 22 de febrer i 15 de març, l’horari és de 16:00-20:00 i els dies a públic general, 23 de febrer i 16 de març, de 17:00-20:00.

inscripcions: informacioturistica@eivissa.es

Back To Top